BLOG

News, features, inspiration and announcements.

Welcome to an in-depth exploration of the intricacies of cloud computing. In this extended discourse, we delve into the realms of PaaS, SaaS, and IaaS, unraveling their nuances and elucidating their roles in shaping the modern digital landscape.

In the ever-evolving landscape of cloud computing, European cloud providers are stepping into the ring with a renewed vigor, challenging the dominance of hyperscalers like Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud Platform (GCP). Armed with a focus on innovation, data privacy, and regional specialization, these European counterparts are making significant strides, offering businesses a compelling alternative to the giants of the industry.

Daar lusten de honden geen "broad" van. Vier Europese belangenverenigingen van cio’s, waaronder het CIO Platform Nederland, uiten in een open brief aan de Europese Commissie hun zorgen over het gedrag van Broadcom na de overname van VMware. Volgens de organisaties leidt dit gedrag tot een verstoring van de virtualisatiemarkt. Ze roepen de commissievoorzitter op om in te grijpen om Europese bedrijven te beschermen tegen dergelijke praktijken.

Cyberveiligheid is cruciaal bij de bescherming van de organisatie tegen toenemende cyberdreigingen. De Europese NIS2-richtlijn vraagt van ‘belangrijke’ en ‘essentiële’ organisaties een hogere cyberweerbaarheid. De bepalingen uit deze richtlijn worden nu omgezet in nationale wetgeving. Omdat dit doorgaans niet in een handomdraai te realiseren is, adviseert de overheid om niet af te wachten totdat wetgeving er is, maar alvast voorbereidingen te treffen.

On December 22, just before Christmas, VMware dropped a bombshell saying "VMware Partner Programs Termination Notice"

Google stopt per direct met het rekenen van kosten aan klanten die hun data willen overzetten van Google Cloud naar een andere provider of on-premise datacenter. Organisaties die gebruikmaken van Googles cloudopslag en/of datamanagementdiensten, kunnen kosteloos migreren. Ze moeten Google wel eerst om toestemming vragen en vervolgens binnen zestig dagen migreren.

LOGIN

Don’t have an account yet? Register and we’ll grant you access to our marketing and sales assets!