Quickscan NIS2 richtlijn

Matrix movie still

Cyberveiligheid is cruciaal bij de bescherming van de organisatie tegen toenemende cyberdreigingen. De Europese NIS2-richtlijn vraagt van ‘belangrijke’ en ‘essentiële’ organisaties een hogere cyberweerbaarheid. De bepalingen uit deze richtlijn worden nu omgezet in nationale wetgeving. Omdat dit doorgaans niet in een handomdraai te realiseren is, adviseert de overheid om niet af te wachten totdat wetgeving er is, maar alvast voorbereidingen te treffen.

Good read: A comeback for private clouds

roller coaster during daytime

Enterprises facing high cloud costs are taking a more balanced look at where workloads should reside and considering repatriation to a cloud in their own data center or fully managed on Edge locations.

LOGIN

Don’t have an account yet? Register and we’ll grant you access to our marketing and sales assets!