Quickscan NIS2 richtlijn

Europese NIS2-richtlijn als toetssteen

Controleer via de 40 vragen in deze Quickscan hoe de cyberbeveiliging van de organisatie ervoor staat, conform de strekking van de Europese NIS2-richtlijn. De NIS2 gaat over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Ga er bij het invullen van de vragen er vanuit dat deze voor zowel de IT- als OT-omgeving gelden. Operationele Technologie (OT) is de industriële hard- en software die activa en processen monitort of bestuurt.

De scores en het aangereikte handelingsperspectief zijn bedoeld als eerste hulp in de voorbereiding en geven geen garantie dat de organisatie al voldoet aan de toekomstige NIS2-wetgeving. Actiepunten? Gebruik de adviezen en hulpmiddelen om stappen in de goede richting te zetten met technische of organisatorische maatregelen.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
LOGIN

Don’t have an account yet? Register and we’ll grant you access to our marketing and sales assets!